Đài quả khô Hibiscus 55gr - Gìn giữ trọn vẹn vị chua nguyên bản của Hibiscus