Đặt quà tết theo yêu cầu

Bạn đã có những sự tìm hiểu và tham khảo và đã biết về bánh, kẹo, hay rượu. Bạn có thể tự xây dựng và thiết kế cho mình một giỏ quà thật đẹp và chất lương theo bạn muốn. Hãy cho chúng tôi biết về điều đó. Chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ tư vấn bổ xung thêm nếu có thể.

Thành phần bao gồm ( Nếu có thể bạn nên chọn ít nhất rượu và bánh )

Rượu Mạnh
Rượu Vang
Nhập khẩu
Nội địa
Nhập khẩu
Nội địa
Socola
Trà
Cafe
Hạt điều
Nho khô

Ngoài các thành phần bạn lựa chọn. Chúng tôi tư vấn thêm để có giỏ quà đẹp nhất

Thông thường 1 giỏ quà bạn nên có từ 6 sản phẩm trở lên sẽ đẹp nhất. Giỏ quà được chúng tôi đóng gói với ép màng co để có thể chắc chắn nhất trong quá trình vận chuyển

Đồng ý
Chỉ những gì tôi lựa chọn