Giỏ quà tết cao cấp QTVP16G - Chỉ với mức 600.000 đồng