Vang chile, Rượu vang chile | Phân phối các loại rượu vang chile