Vang đỏ Passion Classic hương nhẹ nhàng, vị ngọt vừa, dễ uống