Vang pháp, rượu vang pháp | Phân phối các loại rượu vang pháp